Skip to main content

أدلة الكليات

الجامعات الليبية

أدلة الدراسة للكليات بالجامعات الليبية للتخصصات التمريض، الصحة العامة، الصيدلة، الطب البشري، طب وجراحة الفم والاسنان، المرحلة التمهيدية.